sjf partner
Jazdci

Poistenie jazdcov (dieťa / junior / senior) a iné druhy poistení pre koniarov


 • Vstupom do jazdeckých areálov, na územie rančov a klubov, v jazdeckých školách, pri jazdení, tréningoch či počas vychádzky na koni Vám NEPLATÍ štandardné úrazové poistenie
 • Poskytujeme koniarske úrazové poistenie pre všetkých v jazdeckom športe
 • Jedinečné spojenie klasického úrazového poistenia pre celú Európu (všetky úrazy) a poistenia rizikového športu - jazdectva
 • P2 - jazdecká úrazovka pre rekreačných jazdcov (vychádzky, rekreačné jazdenie)
 • P4 - jazdecká úrazovka pre registrovaných, licencovaných jazdcov (krytie úrazu na pretekoch, tréningoch, vychádzakach,...)
 • Poistenie trénerov jazdenia pri výkone ich činnosti
 • Poistenie jazdeckých klubov, jazdeckých škôl
 • Poistenie zodpovednosti pre hipoterapiu
 • Poistenie zodpovednosti pre podkúvačov

info@poisteniekoni.sk

0905 605 760

Kone

Poistenie zodpovednosti za škody na majetku a zdraví tretích osôb spôsobené koňom


 • Bez obmedzenia veku koňa
 • Poistku môže uzavrieť majiteľ i nájomca koňa
 • Poistenie od 49 EUR/ rok (Podľa Zákona č.213/2018 Z.z. o dani z poistenia musí byť od 1.1.2019 každé nové poistenie navýšené o 8% daň.)
 • Na jednu zmluvu je možné poistiť maximálne 3 kone
 • Vydaný certifikát o poistení pre SR alebo EU
 • Poistenie aj celého JK

Na stiahnutie
Nezáväzná kalkulácia

Kone

Úrazové poistenie koní


 • Poistenie koňa vo veku 6 mesiacov až 9 rokov
 • Zmena rizika u parkúrových koní po 3 roku života
 • Koniec poistenia dovŕšením 16 roku života koňa
 • Úrazové poistenie pre všetky druhy koní okrem ťažných
 • Poistenie pre prípad uhynutia, zmárnenia a zabitia koňa v dôsledku nákazy, požiarnych a živelných nebezpečí, choroby a úrazu
 • Povinnosti k poisteniu: Osvedčenie o pôvode koňa, výpis z plemennej knihy, veterinárny dotazník (posudok), dotazník pre poistenie koní, deklarácia hodnoty koňa
 • Poistenie na kalendárny rok
 • Poistná suma rovnajúca sa hodnote koňa
 • Spoluúčasť 10 - 50%

Na stiahnutieinfo@poisteniekoni.sk

V prípade záujmu o úrazové poistenie Vášho koňa volajte 0905 605 760