sjf partner

Kontakty

AGROCONSULT MK s.r.o.
Juraja Fándlyho 2
010 01 Žilina

IČO: 44 002 882

obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.Po, vložka č.10298/L

kancelária: 0905 605 760

mail: info@poisteniekoni.sk